Referenspunkten

Finns det något av omvärlden lika färgat som fenomenet fotboll? Denna världsomspännande åskådning är sport, kultur, religion, ekonomi, politik och samhälle i ett paket. Den väcker tankar, känslor och reflektioner som på många sätt saknar motstycke på andra håll och kanter. Den är paradoxalt nog samtidigt både lättillgänglig och oåtkomlig. Uttrycket av människor, för människor kunde inte bli mer sanningsenligt eftersom denna sport framhåller kärnan i detta resonemang. Genom historiens gång har dessa även på gott och ont fått ta del av den otroliga utveckling som går hand i hand med resten av världen.

 

Den totala institutionen

 

Det är ingen överdrift att framhålla fotbollen som världens största sportalla kategorier. Den har flest utövare, mest publik och störst allmänintresse. Fotbollen har till skillnad från många andra sporter en följarskara som inte nödvändigtvis själva på något sätt är eller har varit aktiva inom området.

 

Fotbollen har blivit en naturlig del av den ständigt pågående globaliseringen. Den har likt en löpeld spridit sig över hela jordklotet och fungerar idag till mångt och mycket som ett eget varumärke.

Populariteten har på ett flertal sätt skenat i väg och verkar inte se några gränser.

Den ovissa föreningen

Det kan med fog påstås att fotbollen är någonting för alla även om den precis som mycket annat i vår värld också kantats av diverse orättvisor, ojämlikhet och segregation. Samtidigt som den har en fantastisk förmåga att förena människor råder paradoxalt nog även motsatsen.

I sin renaste form fungerar fotboll som en sammanhållande kraft där människor tillsammans får visa sig från sin bästa sida. Det är också just detta som till mångt och mycket är den kärna som på en och samma gång både skänker glädje och frustration. Det spelar egentligen ingen roll om det handlar om lagandan i klubben eller matchen med kompisarna på lekplatsen.

Fotboll är unik i det faktum att amatörer och proffs sammanförs i en euforisk känsla av tillhörighet.

Sporten uppenbarar sig på en rad olika sätt vilket kan handla om allt ifrån logotypen på en ralph lauren deo till glädjen i spelet på bakgatan.

Förändringens vindar blåser

I takt med att stora delar av sportens värld införlivats med samhällets rådande ideal återstår alltid frågan om dess genuina ärlighet. Innan den totala kommersialiseringen omslöts fotboll av dess ursprungliga värderingar och ingenting annat. Idag handlar det om så mycket mer där inte sällan pengar, politik och makt återfinns som styrande faktorer. Det här har på gott och ont både utvecklat och stagnerat sporten i helhet.

Trots framgången på flera plan kantas sporten fortfarande av en hel del problem. Precis som samhället i helhet råder det fortfarande en förhållandevis stor ojämlikhet mellan könen. Det är till mångt och mycket fortfarande männens sport oavsett om det innefattar utövande, resursfördelning, styrning och intresse. Även om det går i rätt riktning finns det fortfarande en hel del att göra inom dessa ramar.

Det gäller precis som med allt annat att hitta en balans för att sporten överhuvudtaget ska nå sin fulla potential. Får fotboll vara som det från början var tänkt för har ett stort kliv på vägen tagits.